Glad Påsk! Vi har stängt skärtorsdag-annan dag påsk. Välkommen åter tisdag 14/4.                                  0383-305 30 info@ekenashyvleri.se

Listens historia

Utbudet av listprofiler har alltid varit stort. Ofta var profiler knutna till bygden. Snickare på orten anlitade samma hyvlare och därigenom blev utseendet på listen relativt likartat.

Listens utformning präglade tidsepoken i storlek och design.

Sekelskiftet och dessförinnan var det mycket profiler i listen hos de välbeställda. I torp och backstugor fick man nöja sig med en liten enkel profil i kanten.

Under 20-talet och fram till slutet av 40-talet blev profilen mjukare och vänligare.

När funktionalismen slog igenom inverkade det även på listens form. Den enkla och praktiska formen var denna periods kännemärken.

Vid 70-talets början återkom känslan för form. Profiler med en delvis ny design började tillverkas. Tyvärr utformades inte dessa lister med utgångspunkt från historiska förebilder men ändå har det präglat och satt sina spår under några decennier.

Modern design idag är tillbaka till den enkla och kantiga formen och därmed har man återvänt till en stil som påminner om funktionalismen.

Vid renovering av gamla fastigheter finns idag ambitionen att hitta ursprunget i husets historia och man söker efter listprofiler som hör ihop med husets ålder och karaktär. Det innebär att man bidrar med byggnadsvårdande åtgärder och gör en kulturell insats för framtiden.

Kontakta oss idag!