Listens historia

Utbudet av listprofiler har alltid varit stort. Ofta var profiler knutna till bygden. Snickare på orten anlitade samma hyvlare och därigenom blev utseendet på listen relativt likartat.

Listens utformning präglade tidsepoken i storlek och design.

Sekelskiftet och dessförinnan var det mycket profiler i listen hos de välbeställda. I torp och backstugor fick man nöja sig med en liten enkel profil i kanten.

Under 20-talet och fram till slutet av 40-talet blev profilen mjukare och vänligare.

När funktionalismen slog igenom inverkade det även på listens form. Den enkla och praktiska formen var denna periods kännemärken.

Vid 70-talets början återkom känslan för form. Profiler med en delvis ny design började tillverkas. Tyvärr utformades inte dessa lister med utgångspunkt från historiska förebilder men ändå har det präglat och satt sina spår under några decennier.

Modern design idag är tillbaka till den enkla och kantiga formen och därmed har man återvänt till en stil som påminner om funktionalismen.

Vid renovering av gamla fastigheter finns idag ambitionen att hitta ursprunget i husets historia och man söker efter listprofiler som hör ihop med husets ålder och karaktär. Det innebär att man bidrar med byggnadsvårdande åtgärder och gör en kulturell insats för framtiden.


Hur väljer man rätt profil?

Efter tycke och smak, men det finns några detaljer som man ska vara uppmärksam på.

Blanda inte lister ur olika stilar från skilda epoker.

Ta reda på husets ålder och den periodens stilart.

Försök att hitta husets ursprungliga karaktär. Leta i garderober och på vinden efter gamla lister som har varit med från början.

Välj lister efter övrig inredning. Rustika lister till moderna möbler i andra material än trä bör undvikas.

Notera att de största och bredaste listerna återfinns i bygder med rik tillgång på skog.

Vi hjälper gärna till, hör av er till oss så hjälps vi åt!