Semesterstängt v. 28-31

Posts Tagged HÅLKÄLSLIST


Taklist Hålkäl

15 x 43 täcker 30 x 30
art.nr. 082 *standardsortiment*

15 x 56 täcker 38 x 38
art.nr. 081 *standardsortiment*

21 x 69 täcker 48 x 48
art.nr. 080 *standardsortiment*

22 x 95 / täcker 65×65
art.nr 086 *standardsortiment*

22 x 120 / täcker 80×80
art.nr 085 *standardsortiment*